maintained by Gerhard Batz (Germany)


Part 2

PHILATELIC CLUBS AND SOCIETIES

last update: March 11, 2004

During the time this website is on the net, I came in contact with some organizations dealing with Czech/Slovak stamps. Therefore, here is a special section which contains websites and contact addresses of clubs or societies. All other philatelistic groups which want to be inserted here are invited to write me.

By clicking on the logo you will reach the society's website. You also can contact the societies by writing an e-mail to the contact person.


ArGe Tschechoslowakei
(section of the "Bund Deutscher Philatelisten")
Contact address: 
Vorsitzender

The society for Czechoslovak Philately
(from the USA)
Contact address:
Jaroslav Verner

The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain
Contact address:
Rex A. Dixon
Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie
(The Dutch Society of Czechoslovak Philately)
Contact address:
Sekretariat
The Danish Society of Czechoslovak Philately
Contact address:
Joern Larsen

Svaz českých filatelistů
(Association of the Czech Philatelists)
Contact address:
Holečkova 10, 225 07 Praha 5

FIP - Féderation Internationale de Philatelie

UPU - Universal Postal Union

Česká namětová společnost
Contact address:
doc. ing. Miloslav Rotport

Zväz slovenských filatelistov
(Association of the Slovak Philatelists)
Contact address:
Šafárikovo nám. 4, 812 11 Bratislava


You will find another websites and contact addresses of Czech philatelic clubs and communities by going to

Lubor Kunc's "society website"

or immediately to one of the following websites

Společnost teritoriální filatelie
(Czech Society for Territorial Philately)
Sekce známkových zemí Ruska (Russia and Former Soviet Union Countries Section)
Polární sekce (Czech Philatelic Polar Section)
Sekce BOHEMIKA Section (Section Bohemica)
Společnost pro poštovní historii východních Čech (Society for Postal History of Eastern Bohemia)
Sekce Kosmos (Cosmos Philatelic Section)
Klub Filatelistů Alfonse Muchy (PV A. Mucha - CC A. Mucha)
Sekce Výtvarné umění (Art on stamps section)
Sekce Doprava (Means of transport section)
Sekce Esperanto (Esperanto section)
Sekce Polní pošty SČF (ArGe Feldpost SČF)
Společnost sběratelů knihtiskových vydání čs. známek (Society of Collectors of Czechoslovak Typography Issues)
Klub polské známky v České a ve Slovenské republice (Polish Stamp Club in the Czech and Slovak Republic)
Sekce Pri Baltica (Section Pri Baltica)
Sekce Skandinavia (Section Skandinavia)
Sekce Kuba a Latinoamerika (Section Cuba and Latin America)
Sekce Požární ochrana (Section Fire Protection)
Českomoravská společnost pro poštovní historii (Bohemian and Moravian Society for Postal History)

 


Please also visit my Stamp Gallery!

GOWEBCounter by INLINE