The Stamp Gallery of Czech and Slovak Graphic Art
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (2)

by Jaroslav Hašek

The stolen dog


More Lada pictures on stamps in this gallery:
Vodník
Na Bělehrad!  Kradený pes  Švejkova anabaze

for more information about the artist click here!

Kradený pes (The stolen dog)
stamp issue of the Czech Republic, September 10, 1997
graphic arrangement: Zdeněk Ziegler
engraver: Josef Herčík

"Na frontě, pane nadporučíku, se vám nemůže taková věc podruhé přihodit. V týlu se procházet s ukradenými psy je jistě velice nepříjemné. Ano! Procházet se se psem svého představeného. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích sta důstojníků. A inzeráty se nečtou. To bych mohl inzerovat sto let, že se mně ztratil pes. Dvě stě let, tři sta let!"

At the front, Mr. first lieutenant, such a thing can't happen twice. To walk with a stolen dog surely is a very pleasant thing. Yes! To walk with his superior's dog. In a time, when we loose hundreds of officers on the battlefield. And anouncements are not be read. So I could anounce for hundred years, that I have lost a dog. 200 years, 300 years!