The Stamp Gallery of Czech and Slovak Graphic Art
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (3)

by Jaroslav Hašek

Svejk's Anabasis


More Lada pictures on stamps in this gallery:
Vodník
Na Bělehrad!  Kradený pes  Švejkova anabaze

A 4th page with scenes from Švejk in German language
on a page in the German part of the gallery.

for more information about the artist click here!

Švejkova anabaze (Švejk's anabasis)
stamp issue of the Czech Republic, September 10, 1997
graphic arrangement: Zdeněk Ziegler
engraver: Josef Herčík

"A za půl hodiny, když Švejka napojili ještě černou kávou a dali mu kromě komisárku balíček vojenského tabáku na cestu k regimentu, vyšel Švejk z Tábora za tmavé noci, kterou zněl jeho zpěv. Zpíval si starou vojenskou píseň: Když jsme táhli k Jaroměři, ať si nám to kdo chce věří.... A čertví jak se to stalo, že dobrý voják Švejk místo na jih k Budějovicům šel pořád rovné na západ."

And a half hour later, after Švejk had still had one black coffee and someone had given him an army bread and a small package of tobacco for his march to his regiment, Švejk left Tábor in the black night, where someone could hear his singing. He sang an old soldier's song: "Když jsme táhli k Jaroměři, ať si nám to kdo chce věří ..." (When we went to Jaroměř, believe me, it isn't a lie). And for the hell, no one knows, how it happened, that the good soldier Švejk went - instead of Budweis - straight to the west.